รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) กลุ่มงานทันตกรรมจำนวน 1 อัตรา

    

รพ.สิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปีก ชั้น 4 สำนักบริหาร รพ.สิชล ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41427_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 201)