ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา ประจำปี 2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51419_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 248)