ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล เรื่อง การพยาบาลในยุค New normal (ออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51416_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 246)