ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" ปี พ.ศ.2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" ปี พ.ศ.2565

ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 13 กันยายน 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 90,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51414_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 153)