ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง "สุขภาวะที่มุ่งหวังด้วยการดูแลแบบบูรณาการ โดย พยาบาลเวชปฏิบัติ"

ระหว่างวันที่ 23 -27 พฤษภาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51404_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 125)