ขอเชิญประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 16

    

ขอเชิญประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง IC Update 2022 : Top ways to be a smart ICN

ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51403_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 116)