รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล รับสมัครระหว่างวันที่่ 23-31 มีนาคม 2565 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41373_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 228)