ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

    

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล" ครั้งที่ 3

โดยมีค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 15,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51372_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 258)