ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 32

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 32

ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565

โดยมีค่าธรรมเนียมรายละ 2,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51371_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 225)