ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีและนำเสนอผลงาน

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีและนำเสนอผลงาน เรื่อง Update COVID 19 : Nursing managememt

เข้ารับการประชุมในรูปแบบ on line และ on site

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร n51370_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 267)