ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2

    

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2 หลักสูตรพัฒนาชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประชุมในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51350_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 221)