ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

มีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51327_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 187)