ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                     ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ สธ 5/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31315_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 283)