ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

จัดอบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2565 

ณ สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท

ยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร n51288_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 175)