ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมชุดถ่ายทดสัญญาณภาพระบบ 3 Chip Full HD และอุปกรณ์ในการรักษา จำนวน 1 ชุด

    

                   ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมชุดถ่ายทดสัญญาณภาพระบบ 3 Chip Full HD และอุปกรณ์ในการรักษา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ (e-bidding) มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n31283_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 311)