ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5"

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5"

โครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 5 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

ดาวน์โหลดเอกสาร n51243_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 215)