ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6"

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6"

โครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่าละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

ดาวน์โหลดเอกสาร n51242_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 193)