ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ

    

                           ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n31238_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 326)