ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพักแพทย์ 8 ยูนิต

    

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารพักแพทย์ 8 ยูนิต จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะ การเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูเคอร์ อิเล็คตริก แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,430,000 บาท  (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดเอกสาร n3847.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 321)