ประกาศ ประกวดราคาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลสิชล

    

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน

ดาวน์โหลดเอกสาร n3349.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 839)