ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งพนักงานประจำตึก พนักงานเปล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

    

ตามที่โรงพยาบาลสิชลได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 

1.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

2.ตำแหน่งพนักงานเปล

3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4252.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 737)