ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานโสต ศอ นาสิก จักษุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                         ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานโสต ศอ นาสิก จักษุ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n31994_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 21)