รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

สอบวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

..............................................................

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สอบวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

..............................................................

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41953_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 209)