ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร ชนิด 2 ประตูสไลด์ ขึ้นลง ด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร ชนิด 2 ประตูสไลด์ ขึ้นลง ด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3195.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 482)