โรงพยาบาลลิชล ร่วมรณรงค์ "สวมหมวกนิรภัย" ขับขี่ปลอดภัย 100%

    

โรงพยาบาลลิชล ร่วมรณรงค์ "สวมหมวกนิรภัย"

ขับขี่ปลอดภัย 100%

ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

เมื่อ เข้า-ออก เขตโรงพยาบาล

ด้วยความปรารถนาดีจาก รพ.สิชล