รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 9 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรี)

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรี)

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ป.ตร๊)

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา (ปวส.)

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานประจำกลุ่มการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา (ปวส.)

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ปวส.)

7. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานประจำห้องเก็บเงิน) จำนวน 1 อัตรา (ปวช.)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41629_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 1377)