รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และพนักงานขับรถยนต์

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 18 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18 พ.ย. 2565 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41617_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 569)