ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา ประจำปี 2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา ประจำปี 2565

ภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2565

ภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 -26 สิงหาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 15,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51420_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 127)