กิจกรรม

      การแข่งขันกีฬาภายในโรงพยาบาลสิชล ประจำปี 2560
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจอมทอง
  อ่านต่อ...

      ทีมงานโรงพยาบาลสิชล ให้บริการตรวจสุขภาพ ที่อาว่ารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอขนอม
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลร่วมทำสัญญากับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
  อ่านต่อ...

      ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ในการวางแนวทางการลดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ทีมให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสิชลและเครือข่ายอาสาสมัคร
  อ่านต่อ...

      23 ตุลาคม พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
  อ่านต่อ...

      21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ
  อ่านต่อ...

      การวิ่งทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร
  อ่านต่อ...

      วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ บริการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรีทุกสิทธิ์ ที่งานทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  อ่านต่อ...

      การประชุมเครือข่ายสุขภาพ อำเภอสิชล เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวรจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพ พื้นที่ อบต.ทุ่งปรัง
  อ่านต่อ...

      ทีมงานโรงพยาบาลสิชล จิตอาสาร่วมพัฒนาที่ว่าการอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      ทีมงานโรงพยาบาลสิชล ให้บริการตรวจสุขภาพ อบต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  อ่านต่อ...

      การมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ บุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ประจำปี 2560 ของโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การลงพื้นที่สำรวจโครงการสร้างโรงพยาบาลสิชล 2 หน้าขนส่งอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชลร่วมงานพิธีวันตำรวจแห่งชาติ สภ.สิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล ร่วมต้อนรับนายยงยุทธ จิตสำรวย ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      การวิ่งทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร
  อ่านต่อ...