กิจกรรม

      31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ
  อ่านต่อ...

      การรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
  อ่านต่อ...

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นำข้าราชการใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) จำนวน 23 คน ศึกษาดูงานบทบาทการทำงานปฐมภูมิโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปโครงการพิเศษครั้งที่ 3 ปี 2561 วันที่ 2 ตรวจร่างกาย 14 รายการ
  อ่านต่อ...

      การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปโครงการพิเศษครั้งที่ 3 ปี 2561 ในราคาเพียง 599 บาท ตรวจร่างกาย 14 รายการ
  อ่านต่อ...

      ประชุมวิชาการกลุ่มการพยาบาล
  อ่านต่อ...

      พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 11 โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 นี้ ที่ตลาดเช้าบ้านต้นเหรียง
  อ่านต่อ...

      ผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับต้น จำนวน 49 คน ศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ”
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 นี้ ที่ตลาดเทวดา
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 นี้ ที่ตลาดซ้อนสิชล
  อ่านต่อ...

      คณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 นี้
  อ่านต่อ...

      คณะตรวจเยี่ยมงานสุขศึกษา และ ENV
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11
  อ่านต่อ...

      โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 นี้
  อ่านต่อ...