กิจกรรม

      ตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปโครงการพิเศษครั้งที่ 4 ปี 2561 ในราคาเพียง 599 บาท ตรวจร่างกาย 14 รายการ
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 นี้
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 นี้
  อ่านต่อ...

      การรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
  อ่านต่อ...

      งานจิตเวชและยาเสพติดให้ความรู้เรื่องของยาเสพติดและบุหรี่ตลอดจนกระบวนการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง
  อ่านต่อ...

      วิชาการเรื่อง การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพคุณครูโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
  อ่านต่อ...

      ดูแลสุขภาพครูที่โรงเรียนวัดเขาน้อย ตรวจสุขภาพถึงที่ทำงานเรียกใช้บริการโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ดูแลสุขภาพพนักงานเทศบาลอ่าวขนอม เช้าวันนี้ 20 สิงหาคม 2561
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ณ ตลาดเปิดท้ายตำบลกลาย
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลต้อนรับทีมศึกษาดูงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
  อ่านต่อ...

      โรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอสิชล วันนี้ 15 สิงหาคม 2561
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล วันนี้ออกบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
  อ่านต่อ...

      ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      คณะแพทย์ มอ. รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ดูแลสุขภาพคุณครูโรงเรียนวัดปทุมทายการาม อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลรับนักศึกษาแพทย์ต่างประเทศฝึกปฏิบัติงาน จากสถาบัน Germany และสถาบัน Zhejiang University China
  อ่านต่อ...

      โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
  อ่านต่อ...