กิจกรรม

      โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน
  อ่านต่อ...

      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชลชวนวิ่ง
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  อ่านต่อ...

      วันที่ 3 ธัันวาคมของทุกปี #วันคนพิการสากล
  อ่านต่อ...

      การบริจาคโลหิต ในความร่วมมือของโรงพยาบาลสิชล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 สถานีกาชาดสิรินธรทุ่งสง และกิ่งกาชาดอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล พบนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      โครงการ หมอชวนวิ่ง พื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      สัปดาห์เบาหวาน “ เบาหวานกับครอบครัว ”
  อ่านต่อ...

      วันรณรงค์ถุงลมโป่งพองโลก 9 พฤศจิกายน 2561
  อ่านต่อ...

      พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสี รพ.สิชล ประจำปี 2561
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพ ข้าราชการ พนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
  อ่านต่อ...

      นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้ประเมินเดินทางเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 11
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลลานสกา
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ
  อ่านต่อ...

      กิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  อ่านต่อ...

      ทีมโรงพยาบาลสิชลออกบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
  อ่านต่อ...

      ทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี และคณะ
  อ่านต่อ...