กิจกรรม

      โครงการประชุมชี้แจงความรู้งานประกันสังคม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการประสานงานประกันสังคม
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพออกให้บริการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ที่อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพออกให้บริการตรวจสุขภาพคณะครู รร.วัดสโมสรสันนิบาต
  อ่านต่อ...

      การเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 17.30 น.
  อ่านต่อ...

      ออกพื้นที่ตรวจสุขภาพคุณครู โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ไม่เสียเวลาสอนนักเรียน
  อ่านต่อ...

      ออกพื้นที่ตรวจสุขภาพคุณครู พนักงาน โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
  อ่านต่อ...

      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงาน การตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA Colon)
  อ่านต่อ...

      ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายงานตัว และพบปะผู้บริหาร
  อ่านต่อ...

      มอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน Elective
  อ่านต่อ...

      เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล รับประเมินการดำเนินงาน NCD Clinic Plus
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์สิชลและเสาเภา
  อ่านต่อ...

      กองบริหารการสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ดูแลสุขภาพ ถึงที่ทำงาน อบต.เปลี่ยน/อบต.สิชล
  อ่านต่อ...

      การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
  อ่านต่อ...

      โครงการวัยใสรู้ทัน ป้องกันท้องก่อนวัย (Stop Teen Mom)
  อ่านต่อ...

      การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยเบาหวาน
  อ่านต่อ...

      การซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ จากสถานการณ์สมมุติ
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล ครบ 100%
  อ่านต่อ...

      ประชุมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสิชล ประจำปี 2562 บนโต๊ะ (Tabletop)
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับทีมผู้บริหารจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงาน
  อ่านต่อ...