กิจกรรม

      วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) Big cleaning week
  อ่านต่อ...

      ประชุมเยี่ยมติดตามและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท โตโยต้า สาขาทุ่งสง
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ต่างชาติและในประเทศ
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพถึงที่ทำงานที่แพมิตร อำเภอขนอม
  อ่านต่อ...

      นิเทศติดตามแผนการปฏิบัติงานปี2563 #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช #โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลตรัง ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  อ่านต่อ...

      การบรรยายแนวทางการดูแลและป้องกัน ไวรัสโคโรนา
  อ่านต่อ...

      จุดคัดกรองนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่มาร่วมทำบุญวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ลดการแพร่เชื้อโรค
  อ่านต่อ...

      #กิจกรรมสู้โรคต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทุกคน
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพที่ #ที่ทำการไปรษณีย์สิชล
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพพนักงานและประชาชนรอบเหมือง
  อ่านต่อ...

      ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอสิชล #ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
  อ่านต่อ...

      ลงพื้นที่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.ในพื้นที่ จนท.ฝ่ายควบคุมโรคโรงพยาบาลสิชล เพื่อประสานงานกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
  อ่านต่อ...

      สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
  อ่านต่อ...

      โครงการพิเศษตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล บริการถึงที่ทำงาน
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่
  อ่านต่อ...

      โครงการพิเศษคัดกรองความผิดปกติของอวัยวะช่องท้อง ด้วยคลื่นความถี่สูงอัลตร้าซาวด์
  อ่านต่อ...

      ประชุม Zero TB
  อ่านต่อ...