กิจกรรม

      25 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนทุ่งหัวนา
  อ่านต่อ...

      24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการคัดกรองสารเคมีในกระแสเลือดเกษตรกร ในตำบลสิชล
  อ่านต่อ...

      23 กุมภาพันธ์ 2563 Pre-running ครั้งที่2 ระยะ 11 km
  อ่านต่อ...

      21 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมผู้ช่วยทันตแพทย์สิชลและขนอมว่าด้วยการล้างมือ
  อ่านต่อ...

      21 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเพื่อพัฒนางานด้านปฐมภูมิอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      20 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมทักษะการใช้เครื่องช่วยหายใจ
  อ่านต่อ...

      20 กุมภาพันธ์ 2563 เคาะประตูบ้าน เก็บอุจจาระ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกครัวเรือน
  อ่านต่อ...

      20 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสุขภาพ บ.โตโยต้า จันดี อ.ฉวาง
  อ่านต่อ...

      20 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้ทีมลูกเสือ รร.บ้านบางฉาง
  อ่านต่อ...

      14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้แก่นักเรียน รร.สิชนประชาสรรค์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์
  อ่านต่อ...

      13 ก.พ. 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพพนักงานและชาวบ้านรอบเหมืองสิน-ประดิษฐ์ ต.ฉลอง
  อ่านต่อ...

      13 กุมภาพันธ์ 2563 มอบของขวัญให้กับเด็กๆวันแห่งความรัก
  อ่านต่อ...

      12 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกให้บริการตรวจสุขภาพคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
  อ่านต่อ...

      วิ่งสู้โรค
  อ่านต่อ...

      โครงการอบรมแกนนำสายใยรักแห่งครอบครัว ในเขตตำบลสิชล อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพพนักงานโตโยต้าสาขาสิชล
  อ่านต่อ...

      ทบทวนการใช้เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วย
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพพนังานเทศบาลอ่าวขนอม อำเภอขนอม
  อ่านต่อ...

      ทีมควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ ให้ความรู้กับประชนชนถึงการดูแลตนเอง
  อ่านต่อ...

      Big cleaning ตลาดสดแม่กิ้มส้อง ตำบลเสาเภา
  อ่านต่อ...