กิจกรรม

      20 มีนาคม 2563 ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ การตรวจเยี่ยมเครือข่ายสถาบันฝึกอบรมเวชศาสตร์ครอบครัว
  อ่านต่อ...

      20 มีนาคม 2563 ตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโฉและโรงเรียนวัดคีรีวง
  อ่านต่อ...

      18 มีนาคม 2563 จัดทีมแพทย์ พยาบาล สู้โควิด19 น่าภูมิใจไม่มีใครตื่นตระหนก กังวล หรือกลัว ความเสี่ยงมาถึงตน
  อ่านต่อ...

      18 มีนาคม 2563 ต้อนรับคณะการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลประกันสังคม จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม
  อ่านต่อ...

      18 มีนาคม 2563 วันนี้ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพ รร.ทีปราษฎร์พิทยา
  อ่านต่อ...

      17 มีนาคม 2563 ตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดบางคูและโรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
  อ่านต่อ...

      17 มีนาคม 2563 เข้าแถวล้างมือ ลดแพร่เชื้อโรค
  อ่านต่อ...

      13 มีนาคม 2563 #ต้านCOVID-19
  อ่านต่อ...

      13 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการ ประชุมทีมงานยามเช้า
  อ่านต่อ...

      13 มีนาคม 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
  อ่านต่อ...

      11 มีนาคม 2563 บริการหน่วยแพทย์ พอสว.อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      11 มีนาคม 2563 ตรวจสุขภาพโรงงานปลาป่นสิชล
  อ่านต่อ...

      11 มีนาคม 2563 เพิ่มอ่างล้างมือ ล้างมือบ่อยๆเข้าออกโรงพยาบาล
  อ่านต่อ...

      10 มีนาคม 2563 คัดกรอง #ต้านโควิด19
  อ่านต่อ...

      9 มีนาคม 2563 #ต้านโควิด19 วางระบบจุดคัดกรอง ทุกคนต้องล้างมือ ตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงพยาบาล เพิ่มอ่างล้างมือ
  อ่านต่อ...

      9 มีนาคม 2563 ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง ต.เสาเภา อ.สิชล
  อ่านต่อ...

      7 มีนาคม 2563 เพิ่มอ่างล้างมือประตูทางเข้าโรงพยาบาล ต้าน covid-19
  อ่านต่อ...

      6 มีนาคม 2563 เชิงรุกในโรงเรียน ต้าน covid19
  อ่านต่อ...

      วันที่ 6 มี.ค.63 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเกร็ดแรด อำเภอสิชลให้ความรู้เรื่องโรค COVID-19 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา ตำบลสี่ขีด
  อ่านต่อ...

      6 มีนาคม 2563 ขอประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ ท่านที่เสียสละบริจาคอวัยวะ กับสภากาชาดไทย ผ่านโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...