กิจกรรม

      02 มิถุนายน 2563 ประชุมติดตามงบลงทุน
  อ่านต่อ...

      2 มิถุนายน 2563 ต้อนรับ ปฐมนิเทศ พยาบาลวิชาชีพ จบใหม่
  อ่านต่อ...

      29 พฤษภาคม 2563 คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
  อ่านต่อ...

      29 พฤษภาคม 2563 ประชุมร่วมกับคณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่ สิชล ท่าศาลา ขนอม
  อ่านต่อ...

      28 พฤษภาคม 2563 #แพทย์อินเทอนรุ่นที่13 ที่เข้าระบบเพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      28 พฤษภาคม 2563 การบริจาคโลหิต ครั้ังที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
  อ่านต่อ...

      26 พฤษภาคม 2563 วิชาการเข้มข้นสำหรับแพทย์รุ่นใหม่ ในสองสัปดาห์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
  อ่านต่อ...

      25 พฤษภาคม 2563 แพทย์รุ่นใหม่กับการใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อในยุคโควิด19
  อ่านต่อ...

      22 พฤษภาคม 2563 ให้ความรู้แพทย์ใหม่ ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
  อ่านต่อ...

      20พฤษภาคม 2563 รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      19 พฤษภาคม 2563 การปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสิชล ประจำปี 2563
  อ่านต่อ...

      15 พฤษภาคม 2563 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิชล ร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชนเทศบาลสิชล แจกถุงยังชีพ ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID
  อ่านต่อ...

      12 พฤษภาคม 2563 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  อ่านต่อ...

      11 พฤษภาคม 2563 มาตรการวัดไข้ คัดกรองอาการทางเดินหายใจอย่างเข้มข้นในหอผู้ป่วย ทั้งกับผู้ป่วยและญาติ
  อ่านต่อ...

      7 พฤษภาคม 2563 กำลังใจจาก บ.โอสถสภา
  อ่านต่อ...

      7 พฤษภาคม 2563 ปรับปรุงลานจอดรถ
  อ่านต่อ...

      29 gเมษายน 2563 ประชุมทางไกลการดูแลแรงงานต่างชาติ การจัดการโควิดในแรงงานต่างชาติ
  อ่านต่อ...

      29 เมษายน 2563 ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลสิชล ปี 2563 วันที่ 2
  อ่านต่อ...

      28 เมษายน 2563 ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรโรงพยาบาลสิชล ปี2563
  อ่านต่อ...

      24 เมษายน 2563 มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
  อ่านต่อ...