กิจกรรม

      การประชุมวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจดวงตา งานจักษุ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การอบรมและการสาธิตการใช้วิทยุสื่อสาร แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชลหน่วยงานต่างๆ
  อ่านต่อ...

      การประชุม คณะกรรมการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลเกาะสมุย ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      อบรมการใช้วิทยุสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเพื่อการติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
  อ่านต่อ...

      งานบุญไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ
  อ่านต่อ...

      การวิ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ของคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การประชุม คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      นักกำหนดอาหารให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรี้อรัง
  อ่านต่อ...

      พิธีแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
  อ่านต่อ...

       การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฟื้นฟูความรู้ เรื่องการล้างเครื่องมือและการใช้งานเครื่องล้างเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ
  อ่านต่อ...

      การประชุมร่วม ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ภาคประชาชน และสาธารณสุข
  อ่านต่อ...

      เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด สอนวิธีการออกกำลังกาย ฝึกบำบัดการหายใจ เพื่อสุขภาพ แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ
  อ่านต่อ...

      การประชุมร่วม ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น และสาธารณสุข
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์บ้านเขาฝ้าย
  อ่านต่อ...

      ประชุมทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุ่มงานพยาธิวิทยาร่วมกับสหวิชาชีพ
  อ่านต่อ...

      คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิชล ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
  อ่านต่อ...

      คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลปี 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...