โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม

      #โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม #รุ่นที่4ปี2562 ร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเขาหัวช้าง สติ สมาธิ สะอาด สว่าง สงบ 8 กันยายน 2562