ตรวจสุขภาพโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

      ตรวจสุขภาพโรงเรียนวัดประทุมทายการาม 27 สิงหาคม 2562