เปิดประชุมช่วงเช้า เรื่องราวความสำเร็จ

      เปิดประชุมช่วงเช้า เรื่องราวความสำเร็จ 22 สิงหาคม 2562