#ระบบตรวจรักษาพยาบาลทางไกล #เทเลเมดดิซิน

       ทดสอบการใช้ระบบให้คำปรึกษาและตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางไกล ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับลูกข่ายและโรงพยาบาลแม่ข่ายกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถสื่อสารซักประวัติ วัดสัญญานชีพ ตรวจร่างกาย ฟังเสียงหัวใจ ปอด ตรวจหู คอ จมูก ผิวหนัง แผลต่างๆภายนอกร่างกาย และสามารถบันทึกภาพ เก็บภาพ ความคมชัดสูง ในระบบแพคของโรงพยาบาล มีประวัติผู้ป่วยที่เคยมารักษาสามารถค้นหาข้อมูลได้ไปพร้อมๆกัน เป้าหมายในปี 2563 ระหว่างโรงพยาบาลสิชล(แม่ข่าย)กับโรงพยาบาลขนอม(ลูกข่าย) และกับโรงพยาบาลสิชลกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีกสามแห่ง ลดเวลาที่ต้องมารอคอยในโรงพยาบาล เสมือนได้พบแพทย์จริงๆ สั่งการรักษาได้ทันที หรือการเตรียมผู้ป่วยก่อนมาผ่าตัด ตรวจพิเศษในโรงพยาบาล ลดเวลามารอคอย 15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม 5