การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

      การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ผู้บริหารโรงพยาบาลสิชลกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะของโรงพยาบาล หัวหน้าทีมเยี่ยมประเมินแนะนำคณะเยี่ยมประเมิน และกล่าวจุดประสงค์ของการเข้าเยี่ยมประเมิน ต่อด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 3 จากนั้นคณะตรวจเยี่ยมประเมินแยกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามหน่วยงาน ต่อในช่วงบ่ายคณะเยี่ยมประเมินประชุมสรุปจัดทำรายงานผลการเยี่ยมประเมิน 3 กรกฎาคม 2562