กองบริหารการสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสิชล

      กองบริหารการสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสิชล 12 มิถุนายน 2562