โรงพยาบาลสิชลร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

      เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชลร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงพยาบาลตลอดจนเขตบ้านพักเจ้าหน้าที่ ภายใต้การนำของนายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล วันนี้ 4 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 15.00 น.