โครงการ หมอชวนวิ่ง พื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ชาวอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในโครงการ "หมอชวนวิ่ง" เนื่องในโอกาส 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข พื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการรับคฑาจากอำเภอท่าศาลาและนำไปส่งต่ออำเภอขนอม มีการปล่อยตัวคณะนักวิ่งจากร้านป้ากบ จุดรอยต่ออำเภอท่าศาลามายังอำเภอสิชล ไปยังสามแยกคลองเหลงเขตรอยต่ออำเภอสิชลและอำเภอขนอม ซึ่งมีประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561