นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้ประเมินเดินทางเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 11

      วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้ประเมินเดินทางเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โดยมี นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช