ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลลานสกา

      วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2561 ทีม โรงพยาบาลลานสกา ศึกษาดูงานทันตกรรม และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสิชล