ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

      โรงพยาบาลสิชล นำโดยนายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งนำทีมโดยนายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยในช่วงเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร ณ หอประชุม 5 จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการนำทีมคณะดูงานเดินชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงและความก้าวหน้าของทางโรงพยาบาลสิชล วันนี้ 18 ตุลาคม 2561