การประเมินรับรอง Green & Clean Hospital ประจำปี 2561

      เช้าวันนี้ 11 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลสิชลรับการประเมิน Green & Clean Hospital ประจำปี 2561 โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในช่วงเช้าเป็นการชมวีดีทัศน์นำเสนอ Green & Clean Hospital ของโรงพยาบาลสิชล ณ ห้องประชุมสำนักแพทย์ ต่อด้วยนายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล นำทีมพาคณะกรรมการประเมินเดินชมสถานที่จริง การดำเนินงานจริง หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล และเป็นการสรุปการประเมิน ณ ห้องประชุม 9